Boże Ciało 2020

Boże Ciało 2020

Główna uroczystość Bożego Ciała w naszej Parafii odbyła się podczas Mszy św. o godz. 12-ej. Na początku uroczystości zostały poświęcona Tablica Pamiatkowa - z okazji 100-lecia Urodzin Świetego Jana Pawłą II oraz ogłoszenia decyzji o Beatyfikacji Prymasa 1000lecia Kardynała Wyszyńskiego - ufundowana przez STOWARZYSZENIE "Nasza Przyszłość - Tarnawa" oraz pracowników Żłobka i Przedszkola w Tarnawie Dolnej i w Zagórzu - Placówki te z dniem 18 maja 2020r. oddały swoją działalność pod opiekę Świętego Jana Pawła II. Poświeco także nowy Baldachim - ufundowany przez Pomocnice Duszom Czyścowym. Po Eucharystii  odbyła sie procesja wokół kościoła wg okrojonej wersji bez Ołtarzy stacjonarnych - przy 4-ch stacjach odczytane zostały tylko fragmenty Ewangelii oraz odmówiono modlitwy jakie przysługują tej uroczystości. Całość zakończyło błogosławieństwo zebranych oraz całej Parafii Najświetszym Sakramentem.