Konto parafii

Konto parafii

Numer rachunku bankowego na który można wpłacać ofiary z dopiskiem:

darowizna na cele kultu religijnego.

Konto parafialne

Bank Nowy BFG S.A.

oddział w Lesku

Numer rachunku: 48 8642 1012 2003 1219 2078 0001