Młodzież w Rzepedzi

Młodzież w Rzepedzi

W dniach 9-11 października młodzież parafii Tarnawa Górna uczestniczyła w rekolekcjach oazowych w Rzepedzi. Inicjatywa rekolekcji była pomysłem ks. Łukasza, ale zaraz po powrocie pojawił się pomysł ze strony młodzieży, aby znowu wybrać się na kilka dni na takie ćwiczenia duchowne.

Po przybyciu w piątek do Rzepedzi, młodzież została przydzielona do swoich pokoi. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na kolację oraz podano plan rekolekcji. Czas ten był wypełniony wspólną modlitwą w kaplicy. Wysłuchaliśmy również 4 konferencji o grzechu i miłości Pana Boga. Nie brakło również czasu na wspólną zabawę oraz na spacer po okolicach Rzepedzi. Przy okazji wspólnego wyjścia mogliśmy poznać cerkiew w Turzańsku. W niedzielę po wspólnej Eucharystii, obiedzie i porządkach, wróciliśmy do Tarnawy. W rekolekcjach uczestniczyło 35 osób.