Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową rozpoczęlismy obchody Wielkiego Tygodnia w Parafii. Podczas każdej Mszy św. święcone były palmy. Przedstawiciele parafii odczytali Mękę Pańską. Kościól na ten dzień został przyozdobiony palmami wykonanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z Tarnawy Górnej i Dolnej.