Liturgia Wielkiego Czwartku

Liturgia Wielkiego Czwartku

Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła obchody Triduum Paschalnego. W naszej parafii na początek dzieci złożyły życzenia kapłanom z okazji Dnia Kapłańskiego. Podczas Najświętszej Ofiary, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz,  wspominaliśmy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W koncelebrze był również  Ks. Arkadiusz – student KUL, który w odśpiewanej Ewangelii przeniósł nas do Wieczernika, gdzie Jezus przed Ostatnią Wieczerzą umywał uczniom nogi. Podczas kazania Ksiądz Proboszcz wskazał na istotę Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.  W oprawę liturgii włączyła się schola parafialna, która poprzez śpiew i psalm uświetniła Eucharystię . W oprawę Mszy włączyli się także  przedstawiciele parafii czytając czytania mszalne. Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa został przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam podczas indywidualnej adoracji parafianie czuwali wraz z Jezusem, wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania. Tabernakulum zostało opróżnione i otwarte, zgasła wieczna lampka, a ołtarz, przy którym jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę, został obnażony i pusty. Czuwanie z Chrystusem zakończyły Pomocnice Duszom Czyśćcowym.