Liturgia Wielkiej Soboty

Liturgia Wielkiej Soboty

W Wielką Sobotę nie sprawuje się Mszy świętej – tego dnia sprawowana jest jedynie Liturgia Godzin. Parafianie mieli możliwość cały dzień adorować Pana Jezusa w Grobie. Późnym wieczorem, po zapadnięciu zmroku, rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej czyli iturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna i Liturgia Eucharystyczna. Liturgii przewodniczył Ksiądz Proboszcz. Schola parafialna dopełniała ją pieknym śpiewem a lektorzy odczytali czytania. Po Liturgii Eucharystycznej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, którą prowadził POAK i młodzież.