Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Tradycją w naszej szkole jest rozpocznanie nowego roku szkolnego od Mszy św. Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły zgromadzili się w kościele parafialnym by modlić sie o potrzebne łaski w nowym roku szkolnym. Mszy św. przewodniczył ks. wikariusz Karol Wandas, który skierował także do zebranych kilka wskazówek na nowy rok szkolny. Na koniec Ks. Proboszcz również zwrócił sie  zprośba do Rodziców o ty by zatroszczyć sie o wychowanie dzieci i młodziezy w bliskości z Panem Bogiem. Po Mszy św. wszyscy udali się do budynku szkoły. W klasach od swoich wychowawców otzrzymali potrzebne wskazówki i informacje dotyczace nowego roku szkolnego.  Miejmy nadzieję, że Pan Bóg pozwoli nam wszystkim pracować stacjonarnie i cieszyć się sobą na lekcjach i przerwach.