40 lat Domowego Kościoła w Rejonie Lesko

40 lat Domowego Kościoła w Rejonie Lesko

W pierwszą sobotę września członkowie Domowego Kościoła naszej parafii uczestniczyli w pięknym wydarzeniu z okazji rocznicy 40 - lecia Domowego Kościoła w Rejonie Lesko. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Lesku. Mszy św. przewodniczył Moderator Diecezjalny DK ks. Andrzej Niemiec. Obecni byli także kapłani, którzy u poczatków posługiwali w Domowym Kościele. Po Mszy św. wręczone zostały świece dla animatorów poszczególnych kręgów na rozpoczęcie pracy w nowym roku formacyjnym. Nastepnie wszyscy udali się na wspólny obiad do Ośrodka Caritas w Myczkowcach. Później przy kawie i herbacie w sali konferencyjnej były wspomnienia, świadectwa uczestników pierwszych kręgów, podziękowania prekursorom Ruchu. Obecność naszych parafian wpisana jest w  historię Domowego Kościoła Rejonu Lesko, gdyż 26 lat  dzięki Marysi i Staszkowi Lelkom - filarom DK z Leska rozpoczął pracę pierwszy krąg rodzin w naszej parafii. Członkowie podczas Eucharystii dziękowali Bogu za dar Ruchu Światło Życie i wszelkie łaski otrzymane za przyczyną Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.