Opłatek Diecezjalny

W sobotę 7 stycznia w Collegium Marianum w Przemyślu odbyło się spotkanie opłatkowe Kręgu Diecezjalnego z Ks. Biskupem Adamem Szalem. Spotkanie poprzedzone zostało uroczystą Mszą św. w kaplicy dawnego Seminarium Duchownego a obecnie Diecezjalnego Centrum Ruchu Światło – Życie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rejonu Leskiego i naszej Parafii w osobach Para Rejonowa – Kasia i Mariusz Wermińscy z Leska oraz przedstawiciele Diecezjalnej Diakoni Ewangelizacji – Halina i Janusz Krajnikowie z naszej Parafii. Wielka radością podczas spotkania było wspólne kolędowanie z udziałem Ks. Biskupa Adama Szala, który w swoim słowie przekazał pozdrowienia i życzenia noworoczne wszystkim członkom Ruchu i rodzinom całej naszej Archidiecezji. Kolędowanie zostało zakończone na rynku przemyskim przy wykonanej tam za sprawa władz miasta Bożonarodzeniowej szopce.

Opr. JK