Podarujmy dzieciom uśmiech

Podarujmy dzieciom uśmiech …

          Informujemy wszystkich Parafian, że działające przy naszej Parafii Stowarzyszenie Nasza Przyszłość – Tarnawa opracowało projekt w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W 2008 ROKU „AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” i pozyskało dofinansowanie w kwocie 12.285 zł.

Zgłoszony do konkursu program  pod nazwą:

„TEATR W SZKOLE”

 TEATR UCZY, BAWI I WYCHOWUJE - KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH  W OPARCIU O TEATR SZKOLNY

uzyskał uznanie komisji konkursowej i otrzymał wnioskowaną dotację na realizację tego zadania.

 Programem objęte zostaną wszystkie dzieci Niepublicznego Przedszkola w Tarnawie Dolnej oraz uczniowie klas 0 i I-III Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej. W ramach tego projektu dzieci skorzystają nieodpłatnie z 2 wycieczek do Muzeum Lalek w Pilźnie – 100 osób, spektaklu teatralnego na terenie szkoły 135 osób, wyjazdu na spektakl teatralny w Teatrze „Maska” wraz z oprowadzeniem po teatrze 50 osób, wyjazdu na spektakl teatralny do SDK w Sanoku - 100 osób. Dzieci uczestniczyć będą także w zajęciach teatralnych i w przygotowaniu własnych spektakli, które będą prezentowane na forum szkoły, w przedszkolu i w środowisku. Wszelkie koszty związane bezpośrednio z projektem pokrywane będą z otrzymanej dotacji. Pomysłodawcy mają nadzieję, że uśmiech na twarzy każdego dziecka zagości na nieco dłużej…

JK

Wycieczka do Muzeum Lalek w Pilźnie klas II i III

     W ramach realizacji powyższego programu dzieci z klas II i III w dniu 5 listopada 2008 r. uczestniczyły  w wycieczce do  Muzeum Lalek w Pilźnie. Wzięły udział w warsztatach rękodzielniczych, w trakcie których pod okiem instruktorów wykonywały pacynki. Następnie zwiedzały część muzealną i w Pracowni Artystycznej poznawały etapy powstania elementów lalek. Na Babcinym Stryszku dzieci mogły posłuchać najbardziej znanych polskich legend, zobrazowanych za pomocą wystawy. W Muzeum w Lipinach poznały miniaturowy skansen, zbudowany w oparciu o wioskę przedstawioną w powieści W. Reymonta. Miło też spędziły czas w plenerowym Bajkowym Ogrodzie, gdzie witani byli min. przez krasnali Marudę, Śmieszka, Pracusia, Łasucha, jak również przez Czerwonego Kapturka, Babcię, Śpiącą Królewnę i Smoka Wawelskiego. Tak spędzony czas dla każdego uczestnika wycieczki był pełen nowych wiadomości, umiejętności i wrażeń, które zostaną wykorzystane w ramach zajęć edukacyjnych i przygotowań do własnych spektakli teatralnych. W drodze powrotnej uczniowie zatrzymali się w Krośnie pod pomnikiem Jana Pawła II by pomodlić się i zapalić znicze.

HK