I Rajd Trzeźwości

28 września, w słoneczne, niedzielne popołudnie przy kaplicy na gruszce odbyła się Msza św. na zakończenie I Rajdu Trzeźwości. Rajd zorganizowany został z inicjatywy członków MGKRPA w Zagórzu jako swoistego rodzaju manifest – sprzeciw wobec zniewoleniu człowieka przez wszelkiego rodzaju uzależnienia. Uczestnicy podjęli się tego wyzwania w intencji swoich rodzin i rodzin z naszej gminy, w intencji życia godnego i wolnego, bez alkoholu i przemocy.

Rajd rozpoczął się przy Obelisku przy Węźle kolejowym w zagórzu gdzie min. uczniowie Gimnazjum im . Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej zaprezentowali okolicznościową związana z Ojcem Świętym część artystyczną, podczas której przypomniane zostały słowa Jana Pawła II skierowane do Rodaków w roku 1987 o potrzebie wysiłku na polu trzeźwości: "Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość siebie samych. O trzeźwość narodu. Jestem szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie. (…) Nie wolno tych inicjatyw ośmieszać i pomniejszać! Nie wolno! Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z historii. Zbyt wysoka jest stawka! I trzeba tutaj iść pod prąd! Pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii. Pod prąd ludzkiej słabości. Pod prąd źle rozumianej 'wolności'. Wolność nie została człowiekowi dana przez Stwórcę do tego, ażeby niszczył siebie i drugich. Wolność to nie jest samowola. Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, bądź natchnieniem polskich sumień(…) (Apel Jasnogórski, czerwiec 1987 roku)

      Nie zabrakło również „Barki” – ulubionej pieśni Ojca Świętego, którą wszyscy uczestnicy rajdu odśpiewali przed wędrówką.

Ok. godz. 10.30 z placu kolejowego grupa 130 osób, prowadzona wyruszyła promenadą wzdłuż malowniczego brzegu Osławy do ruin klasztornych, udając się następnie w stronę Wielopola aby dalej szlakiem dojść na Gruszkę. Uwieńczeniem 4-godzinnej wędrówki była Msza Święta polowa przy kapliczce na Gruszce, którą w przepięknej scenerii bieszczadzkiej przyrody, odprawił gościnnie studiujący/studia doktoranckie/ na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ksiądz Paweł Malec, przebywający na czas studiów przy słynnym ze stanu wojennego kościele Barce w Nowej Hucie. W wygłoszonym do zebranych uczestników rajdu i dość licznej grupy naszych parafian kazaniu, ks. Paweł wielokrotnie podkreślał wartość życia i wychowania moralnego, zwłaszcza wychowania młodego człowieka, który narażony jest na liczne pokusy, na niebezpieczeństwo zejścia na złą drogę, drogę jak często się wydaje młodym ludziom „łatwą i przyjemną” ale drogę, która kończy się pustką duchową i upadkiem człowieka, odejściem od tego co dobre, piękne i szlachetne w życiu. Przestrzegał młodzież przed wszelkiego rodzaju bezmyślnym i nieodpowiedzialnym używaniem alkoholu, wskazywał na wielkie zagrożenie jakie niesie ze sobą nadużywanie alkoholu zarówno w sferze życia biologicznego jak i duchowego człowieka.
Na zakończenie rajdu organizatorzy przygotowali dla uczestników poczęstunek – pieczone kiełbaski i ciepłą herbatkę, którą po długiej wędrówce wszyscy ze smakiem i apetytem się posilali.

W przygotowanie Mszy św. zaangażowali się także członkowie tarnawskiego Stowarzyszenia Nasza Przyszłość - Tarnawa.

 

HiJK