Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju  jest coroczną akcją organizowaną przez harcerzy przed Świętami Bożego Narodzenia.  Akcja ta zapoczątkowana została przez austriackie media w 1986 roku, do Polski trafiła ona w 1991 roku. Z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa  w Betlejem skauci austriaccy przewożą Betlejemskie Światło Pokoju do Katedry Wiedeńskiej, skąd odbierają Go skauci  z pobliskich krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by Płomień otoczył całą Europę. Przesłanie, które towarzyszy w tym roku wędrówce Światła, brzmi: Betlejemskie Światło Pokoju "Nieśmy płomień braterstwa". Ogień z Groty Narodzenia Pańskiego z Betlejem staje się znakiem naszej miłości wobec bliźniego. Jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

             W historii naszej parafii po raz pierwszy Betlejemskie Światło Pokoju zapłonie w kościele przy żłóbku Pana Jezusa, 24 grudnia na Pasterce. Następnie możemy Go przyjąć do naszych domów  na czas Bożego Narodzenia, by jeszcze pełniej włączyć się w Tajemnicę  Wcielenia Chrystusa.  

Wierzymy że Betlejemskie Światełko pozwoli nam bardziej zrozumieć cel, który wskazuje  Nowonarodzony Jezus Chrystus.  Niech dla każdego z nas będzie Ono źródłem radości, niech rozświeca rozmaite zmroki współczesnego świata i czyni nas Światłem Chrystusa,  byśmy mogli poprzez swoje dobre czyny świadczyć o Nim wszędzie tam gdzie nas pośle.

HiJK