Oaza wakacyjna

Podczas wakacji gościliśmy w naszej parafii rodziny Domowego Kościoła przeżywające  swoje rekolekcje tzw. Oazę Rodzin II st. w ramach formacji Ruchu Światło – Życie. Rekolekcje trwały 15 dni, a miejscem spotkań, zajęć i noclegów była miejscowa szkoła. Prowadzącym rekolekcje był Ks. Prałat Zbigniew Suchy, a pomagali mu Halina i Janusz Krajnikowie. Pomocą służyli także klerycy siostry zakonne, animatorzy , młodzież i panie w kuchni. Wspólnotę oazową  tworzyły rodziny z diecezji przemyskiej, lubelskiej, katowickiej, siedleckiej. Jedno z małżeństw  przyjechało nawet z Niemiec. Szczególnym spotkaniem każdego dnia była Eucharystia, którą przeżywaliśmy w naszym kościele. W ramach rekolekcji uczestnicy mieli możliwość poznać osobliwości naszej Małej Ojczyzny, doświadczyć dobroci ludzi i umocnić się duchowo.

                                                                                                                                                 HK