Kongregacja RŚŻ

W dniach 22 i 25 lutego 2008 r. w Częstochowie odbyła się XXXIII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.

Kongregacja Odpowiedzialnych to coroczne spotkanie moderatorów i animatorów Ruchu Światło-Życie. Odpowiedzialni ruchu oazowego starają się odczytywać aktualne wezwania stające przed ruchem, rozważają temat nowego roku pracy formacyjnej, wytyczają kierunki pracy i rozwoju Ruchu w najbliższym roku.           

Głównym gościem kongregacji był Larry Thompson, dyrektor Ruchu Nowego Życia na Europę Środkowo-Wschodnią. Mówił on o tym, co to znaczy czynić uczniów. Wskazywał na znaczenie osobistego formowania, słuchania Słowa Bożego, wspólnego podejmowania posługi i jasnego ukazywania wizji ewangelizacji. Bardzo mocno podkreślał znaczenie nieustannego odnawiania w sobie żarliwości ewangelizacyjnej.

„Czyńcie uczniów” – te słowa wypowiedziane przez Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu (Mt 28,19) były myślą przewodnią kongregacji w tym roku. Ruch Światło-Życie stara się odnowić swoje zaangażowanie ewangelizacyjne. Poprzedni rok przeżywany był pod hasłem „Idźcie i głoście”, podczas którego podejmowano nowe działania ewangelizacyjne. W obecnym roku ruch oazowy chce kontynuować i wzmocnić to ożywienie ewangelizacyjne.

 Ks. Adam Wodarczyk, od niedawna pełniący funkcję moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie w słowie programowym przedstawił stan ruchu i wskazał na główne jego zadania. Mówił, że często zadawane są pytania, czy ruch oazowy, który powstał w latach komunizmu, nie przeżył się. Tymczasem Ruch Światło-Życie jest stworzony właśnie na obecne czasy. Ks. Wodarczyk przytoczył pochodzący z 1972 roku tekst założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego – będący bardzo przenikliwą analizą społeczeństwa zachodniej Europy.  

Wśród Honorowych gości był także ks. biskup Adam Szal - delegat Episkopatu Polski do spraw Ruchu Światło-Życie.

W spotkaniu uczestniczyło niemal 900 osób z całej Polski oraz ze Słowacji, Niemiec, Czech, Białorusi, Ukrainy i Litwy.  Wśród uczestników była także 40 osobowa delegacja Diecezji Przemyskiej, w której znaleźli się także 5-ciu przedstawicieli naszej Parafii w osobach – Marii i Stanisława Zarzycznych, Haliny i Janusz Krajników oraz Adama Malca.

   HiJK