Rekolekcje przed 100- leciem

W dniu 19 kwietnia 2008 r. rozpoczęły się w naszej Parafii rekolekcje poprzedzające Uroczystość 100-lecia istnienia Parafii. Rekolekcje prowadzi Franciszkanin Ojciec Sławomir Zieliński pochodzący z pobliskiej Rzepedzi a przebywający obecnie na placówce w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy dzień rekolekcji zakończył się Apelem Jasnogórskim o 21-ej, podczas którego w łączności z całą Polską kierowaliśmy modlitwy w stronę Pani Jasnogórskiej za pośrednictwem Naszej Pani z Tarnawy.                                             Należy wspomnieć, że Ojciec Sławomir prowadził już u nas rekolekcje 5 lat temu przed ostatnią peregrynacją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Parafii w 2003 roku.

II dzień

W dniu dzisiejszym tj. 20 kwietnia 2008 r. kontynuowane były rekolekcje poprzedzające Uroczystość 100-lecia istnienia naszej Parafii.  W pierwszym dniu nauki dotyczyły rozważań wokół Wieczernika – jako Kościoła i Kapłaństwa. W drugim dniu myślami koncentrowaliśmy się wokół Wieczernika Chrztu i Bierzmowania.

Podczas sumy poświecone zostały dary ofiarowane przez różnych ofiarodawców, wśród których znalazły się szaty oraz naczynia liturgiczne, a także odnowiony został obrzęd Chrztu Świętego przy zapalonych świecach chrzcielnych.

 Wieczorem o 21 dość licznie parafianie zgromadzili się na cmentarzu, bo tu właśnie rozbrzmiała modlitwa Apelu Jasnogórskiego. W koronce do Miłosierdzia Bożego polecaliśmy wszystkich bliskich zmarłych a szczególnie zmarłych księży pracujących w naszej parafii.

III dzień

Dzień 21 kwietnia 2008 r. to już III dzień rekolekcji poprzedzające Uroczystość 100-lecia istnienia naszej Parafii.  W pierwszym dniu nauki dotyczyły rozważań wokół Wieczernika – jako Kościoła i Kapłaństwa. W drugim dniu myślami koncentrowaliśmy się wokół Wieczernika Chrztu i Bierzmowania, a w trzecim przeżywaliśmy WIECZERNIK KOŚCIOŁA DOMOWEGO - PARAFIALNE ŚWIĘTO RODZINY.Na wszystkich mszach świętych odnawiane były przyrzeczenia ślubne. Pary małżeńskie niezależnie od swego małżeńskiego stażu, raz jeszcze trzymając się za ręce mogły powtórzyć sobie słowa „… i ślubuję Ci miłość i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci”. Następnie kapłani złączone dłonie małżonków wiązali stułą i udzielali „młodym parom” błogosławieństwa. Na koniec wszyscy zebrani odśpiewali trzykrotnie pieśń: „Życzymy, życzymy …”.

 To chyba w wielu domach będzie „wyjątkowy” wieczór…..


 

 

 

HJK