"Muzyczne fasynacje"

W ostatnim tygodniu kwietnia w Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych odbyło się podsumowanie realizacji projektów które uzyskały dofinansowanie ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” utworzonego ze środków Gmin:  Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Zagórz, Solina.
Wśród wyróżnionych projektów znalazł się także Projekt STOWARZYSZENIA „Nasza Przyszłość – Tarnawa” pod nazwą „Muzyczne fascynacje”. Projekt zakładał utworzenie  Zespołu wokalno-instrumentalnego pod nazwą „AMORIA”. Celem tego działania było uaktywnienie młodzieży w formie działań ukierunkowanych na przygotowanie programów artystycznych a następnie ich prezentacji podczas lokalnych imprez kulturalnych i okolicznościowych. Projekt dofinansowano w wysokości 5.000 zł. W Ustrzykach Dolnych wspomniany zespół zaprezentował swoje umiejętności w formie występu. Aktualnie w skład zespołu wchodzą: Paweł Krajnik wokal, instrumenty perkusyjne, gitara, keyboard, Adriana Wróbel wokal, perkusja, gitara, Natalia Zarzyczna wokal, gitara, Klaudia Zarzyczna wokal, gitara basowa, Emila Kabala wokal, perkusja i Dawid Dymek wokal, gitara.
Zespół aktualnie przygotowuje się do konkursu piosenki religijnej i opracowuje kolejne utwory, które zaprezentuje już niebawem na imprezach gminnych.
Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość – Tarnawa” w 2 poprzednich edycjach realizowało także inne projekty: w 2009 r. „Mini Park Rodzinny” – zagospodarowanie Placu Zabaw przy Przedszkolu w Tarnawie Dolnej – dotacja 6.000zł oraz w 2010r. Program: „ Razem do Atrakcji do Rekreacji” – zagospodarowanie otoczenia i terenów sportowych przy domu Ludowym w Tarnawie Górnej w tym wygrodzenie terenu pod Plac Zabaw – dotacja 5.500zł.

                                     Opr. JK