Podarujmy dzieciom uśmiech c.d.

W ramach opracowanego przez Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość – Tarnawa” programu  „Teatr  w szkole – teatr uczy, bawi i wychowuje” dzieci przedszkolne i uczniowie klas młodszych ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, obejrzały w Sanockim Domu Kultury spektakl teatralny pt.: „Przygody Wesołego Sindbada Żeglarza”. Wspaniałe widowisko przygotowane zostało przez aktorów Katolickiego Teatru Edukacyjnego z Krakowa i pozytywnie odebrane przez naszych milusińskich.  Kilka dni później uczniowie klas drugiej i trzecich wyjechali do Rzeszowa by w Teatrze Lalkowym „Maska” obejrzeć „Baśń o Pryszczrycerzu i królewnie Pięknotce”. Po spektaklu dzieci spotkały się z aktorem i poznały kulisy teatru lalkowego. Każde dziecko miało okazję wcielić się w dowolną postać i spróbować trudnej sztuki gry aktorskiej z udziałem lalek. Dopełnieniem wycieczki był ufundowany przez rodziców pobyt w Centrum Zabaw „Fantazja”.

Od października uczniowie w/w klas uczestniczą w zajęciach teatralnych, plastycznych i muzyczno – ruchowych prowadzonych przez nauczycieli klas młodszych. Uczestnicy zajęć poprzez różne ćwiczenia tworzą teatr wcielając się w różne postacie. Pod okiem swych opiekunów przygotowały spektakle: „Czerwony Kapturek”, „Calineczka” i „Kopciuszek”. Dwa pierwsze spektakle zostały już zaprezentowane dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tarnawie Dolnej oraz dla dzieci w wieku przedszkolnym nie uczęszczających do Przedszkola i ich rodziców, uczestniczących w zajęciach integracyjnych. Wszystkie spektakle zostaną zaprezentowane dodatkowo dla starszego pokolenia podczas spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaprezentowane umiejętności małych aktorów, już dziś można ocenić bardzo wysoko i mamy taka nadzieję, że tym samym nie będzie to dla nich jednorazowa akcja lecz stanie się początkiem wspaniałej przygody z teatrem w następnych latach.

HiJK