Nominacja Prezesa POAK

W dniu 16.10.2008 r. na spotkaniu Parafialnego Oddziału (PO) Akcji Katolickiej działającego przy naszej Parafii, w obecności  Ks. Proboszcza – Prałata Jana Krupińskiego oraz reprezentującego Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej – Pana Kazimierza Grządziela, odbyły się wybory nowego Prezesa POAK. Spośród 3-ch kandydatów największą ilość głosów otrzymała Pani Krystyna Zajdel, dotychczasowy Prezes POAK przy naszej Parafii. Wybory te wyłoniły kandydatów do tej funkcji, ale ostateczny głos i nominacja Prezesa każdorazowo zależy od Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika.

         W dniu 22.11.2008 r. cała trójka kandydatów wraz z Ks. Proboszczem udała się do Przemyśla na Diecezjalne spotkanie Akcji Katolickiej, celem odebrania nominacji na Prezesa POAK. W spotkaniu brali udział przedstawiciele POAK z całej Archidiecezji Przemyskiej. Spotkaniu w siedzibie AK ROMA przewodniczył Diecezjalny Asystent AK Ks. Prałat Józef Niżnik i który ogłosił ostateczną decyzję Ks. arcybiskupa. Wśród nominowanych na stanowisko Prezesa POAK na kolejne 3 lata w naszej Parafii, została Pani Krystyna Zajdel. To już 3 kolejna kadencja prezesowania Pani Krystyny. Z tej też okazji składamy Pani serdeczne życzenia, a życzymy przede wszystkim Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień Pani prezesowania, zrozumienia i życzliwości środowiska parafialnego dla Pani i POAK działań, które niech przynoszą Chwałę Najwyższemu Bogu i pożytek ludziom.

     Spotkanie w Przemyślu zakończyła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Adama Szala i z udziałem blisko 150 księży z naszej diecezji sprawowana min. W intencji nowo nominowanych Prezesów POAK.

 

OGŁOSZENIE

        Parafialny Oddział akcji katolickiej w Tarnawie Górnej organizuje zbiórkę darów dla potrzebujących w naszej Parafii w dniach 24 – 30 listopada. W tym celu w przedsionku kościoła wystawiony będzie kosz do którego prosimy składać dary.

          Po tym terminie można jeszcze będzie dołączyć swoje dary bezpośrednio do Pani Krystyny Zajdel lub jeżeli dostrzegamy taką potrzebę bezpośrednio do potrzebujących.