600 lat Zagórza

W przeddzień Święta Niepodległości w naszej Gminie zaplanowano obchody corocznego Święta w połączeniu z doniosłą rocznicą 600-lecia Zagórza. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęto Mszą św. W kościele na Starym Zagórzu.  Słowo Boże wygłosił Ks. Dziekan Eugeniusz Dryniak nawiązują zarówno do dziejów Zagórza jak i do 94 rocznicy Odzyskania prze Polskę Niepodległości . Po uroczystościach kościelnych odsłonięta i poświęcona  została na ścianie zewnętrznej kościoła pamiątkowa tablica upamiętniająca 600-tną rocznicę istnienia Zagórza. W dalszej części uczestnicy uroczystości przemaszerowali w kierunku starego cmentarza gdzie przy pamiątkowym krzyżu upamiętniającym najważniejsze wydarzenia z dramatycznych dziejów naszego kraju. Tam po modlitwie za poległych w walkach o wolność i niepodległość naszego kraju i okolicznościowym przemówieniu, delegacje różnych organizacji , szkół i środowisk złożyły wiązanki kwiatów. Wśród placówek szkolnych nie zabrakło także pocztów sztandarowych i wiązanek z SP i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej.

W dalszej części na Hali sportowej w Nowym Zagórzu odbyła się uroczysta Sesja rady Miejskiej w Zagórzu, podczas której zaproszeni goście mogli wysłuchać historii Zagórza, okolicznościowych przemówień oraz gratulacji z rocznicowej okazji. Spotkanie to posłużyło także do licznych podziękowań ze strony Włodarzy gminy, skierowanych do zaproszonych gości i przedstawicieli lokalnego społeczeństwa. Najbardziej zasłużeni otrzymali pamiątkowe medale za zasługi na rzecz rozwoju miasta i Gminy Zagórz. Wśród wyróżnionych nie zabrakło także najbardziej aktywnych mieszkańców naszej Parafii.

Opr. JK