Odpust w Olchowie

Poniedziałek 12 maja był Świętem NMP Matki Kościoła i jednocześnie w Kościele filialny w Olchowie dniem Odpustu tej części naszej Parafii. Uroczystą Mszę Odpustową odprawił i homilie wygłosił ks. Piotr Dziuk wikariusz Parafii Poraż, który jednocześnie pracuje jako katecheta w naszej podstawówce. W kazaniu odpustowym ks. Piotr nawiązując do wydarzeń z Kany Galilejskiej i z Wieczernika w dniu Zesłania Ducha Świętego, przybliżył wiernym postać Maryi jako Matki, która nieustannie wstawia się za nami w trudnych sprawach i pośredniczy w naszych modlitwach do Swego Syna, Matki która ciągle pomimo upływu wieków jest obecna w życiu Kościoła głównie co zapewne odczuwamy, w swojej trosce o każdego z nas. Uroczystości odpustowe zakończyła procesja wokół kościółka, podczas której śpiewano Litanię loretańską oraz błogosławieństwo wiernych Najświętszym Sakramentem.

W odpuście jak co roku wzięła udział dość spora grupa naszych parafian - mieszkańców Tarnawy Dolnej i Górnej.

HJK