Dzień Patrona

Kolejny już raz w naszym Gimnazjum miała miejsce uroczystość ku czci Patrona Jana Pawła II.

Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w Kościele parafialnym. Zgromadziła się tam młodzież, pracownicy szkoły i zaproszenie goście, min. wizytator - P. Krystyna Chowaniec, przedstawiciele Gminy Zagórz- Przewodniczący Rady Gminy  - P. Adam Malec, z-ca Burmistrza – P. Andrzej Czapor, przedstawiciele wioski w osobach sołtysów wsi Tarnawa Górna i Dolna, Przewodniczący rady rodziców – P. Henryk Pluskwa. Mszę św. koncelebrowali ksiądz Proboszcz Jan Krupiński i katecheta ks. Krzysztof Żołyniak, który także wygłosił okolicznościowe kazanie.

Po zakończeniu uroczystości w kościele wszyscy zgromadzeni udali się za sztandarem do budynku szkoły. Tam po powitaniu przez Dyrektora Gimnazjum,  młodzież wraz z zaproszonymi gośćmi obejrzała program o Janie Pawle II  przygotowany przez uczniów gimnazjum i P. Annę Kruczek, P. Ewę Rozmus i P. A. Walko. Następnie wręczone zostały nagrody dla uczniów biorących udział w różnych konkursach o tematyce związanej z Patronem, a także uczniowie nagrodzeni zostali za najwyższe osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

HJK