Droga Krzyżowa

W ostatni piątek Wielkiego Postu 14 marca 2008 r. już tradycyjnie w naszej Parafii odbyła się plenerowa Droga Krzyżowa, którą przygotowały i prowadziły działające przy naszej Parafii grupy parafialne. W wydarzeniu tym jak co roku wzięli licznie udział dzieci, młodzież i dorośli zarówno z naszej parafii jak też w dość dużej liczbie osoby z sąsiednich parafii. Stronę muzyczną i śpiew zabezpieczyli organista Pan E. Mąka oraz parafialna Schola.

W roku 100-lecia naszej Parafii w rozważaniach  kolejnych stacji wyrażaliśmy modlitewne wspomnienie i wdzięczność założycielom naszej Parafii oraz budowniczym i fundatorom naszego kościoła. Liczbę uczestników tegorocznej Drogi Krzyżowej ocenia się na około 2000 osób.

HiJK