Świeto patronalne strażaków

OSP z Tarnawy Dolnej i Górnej co roku w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski a w przeddzień swojego Patrona Św. Floriana uroczyście obchodzą swoje Święto patronalne. Strażacy uczestniczą w galowych mundurach i ze swoimi pocztami sztandarowymi we Mszy św. podczas której kapłani i wierni otaczają ich swoimi modlitwami.
Trochę tylko szkoda, że przemarszowi dzielnych druhów nie towarzyszy już orkiestra dęta. Brakuje śp. P. Władysława Marcinika, brakuje także wygrywanych przez jego orkiestrantów tradycyjnych „majówek” przy kapliczce Św. Jana Nepomucena.

            A mówią, że nie ma ludzi nie zastąpionych …          

Opr. JK