Spotkanie z policjantem

W miniony poniedziałek w naszym Przedszkolu gościliśmy przedstawiciela Policji. W ramach realizacji programu „Bezpieczne Przedszkole” do Przedszkola z pogadanką zjawiła się podobnie jak w poprzednim roku policjantka z zagórskiego rewiru starszy sierżant Lidia Rakoczy. Podczas pogadanki przybliżyła ona  dzieciom zawód policjanta, jak również starała się ukazać stróżów prawa jako przyjacieli dzieci. Przedszkolaki bez oporów a raczej śmiało dyskutowały i zadawały pytania. W trakcie spotkania dzieciaki mogły osobiście dotknąć niektórych akcesorii pracy policjanta. Zobaczyły także z bliska samochód policyjny. Pani Lidii także spodobały się nasze dzieci. Spotkanie to pozostanie w pamięci naszych przedszkolaków, a Policjant od tej pory kojarzyć się będzie z przyjacielem dzieci.

    JK