Triduum Paschalne

Triduum Paschalne
Triduum Paschalne to okres trzech dni, upamiętniających mękę i śmierć Chrystusa w liturgii Kościoła. W tych dniach, poprzedzających Święto Zmartwychwstania Pańskiego, gromadzimy się w świątyni na wieczornych nabożeństwach i czuwaniach. Wszelkim uroczystościom towarzyszy atmosfera smutku i zadumy.

Wielki Czwartek
Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej, podczas której wspomina się wydarzenia upamiętniające Ostatnią Wieczerzę, z ustanowioną przez Chrystusa Eucharystią i Sakramentem Kapłaństwa. Podczas Mszy rozbrzmiewa bicie dzwonów, które po chwili milkną. Cisza trwa do Wielkiej Soboty, a świadczy to o cierpieniu wydanego na mękę krzyżową Jezusa. Uroczystości zakończone zostają przeniesieniem Ciała Jezusa Chrystusa do ciemnicy, przy której odbywa się czuwanie.

Wielki Piątek
Drugim dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Piątek, w czasie którego przestrzega się ścisłego postu. Wierni oddają się chwilom zadumy związanej z męka i śmiercią  Chrystusa. Nie odprawia się w tym dniu Mszy św. Wymownym znakiem nabożeństwa wielkopiątkowego jest leżenie krzyżem przez kapłanów, jako znak pokutny. Podczas tego nabożeństwa wierni uczestniczą w Liturgii Słowa i  wspólnej modlitwie. Najważniejsza częścią nabożeństwa jest Adoracja Krzyża Świętego. Następnie Chrystus przeniesiony zostaje do Grobu Bożego, gdzie jest uroczyście adorowany przez parafian.

Wielka Sobota
Trzeci dzień Triduum to Wielka Sobota. W tym dniu odbywa się święcenie pokarmów. Jednak najważniejszym wydarzeniem tego dnia jest Liturgia Wielkiej Soboty. Mszę  rozpoczyna Liturgia Światła czyli poświęceniem ognia. Procesja z zapalonym paschałem oświeca ciemny kościół. Po zapaleniu świateł rozpoczyna się Liturgia Słowa z wieloma czytaniami. Później Liturgia Chrzcielna, oczyszczająca z grzechów i Liturgia Eucharystyczna upamiętniająca Ciało i Krew Chrystusa – pokarm na życie wieczne.

Te najważniejszą ceremonie kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, która najczęściej odbywa się  wczesnym rankiem przed mszą w Niedzielę Wielkanocną.

Opr. HK