3 Maja w Parafii

W naszej parafii dzień poświęcony Matce  Bożej Królowej Polski. Podczas sumy ksiądz proboszcz modlił się za dzieci i młodzież naszej parafii przygotowującej się do przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa do swego serca i przyjęcia sakramentu bierzmowania.

W słowie skierowanym do nas zwrócił uwagę na rolę Maryi w życiu narodu polskiego na przestrzeni dziejów Polski i na nasze świadectwo wiary na co dzień.

Dzień ten był dniem odpustu w Parafii Łukowe.