Mały Mistrz Ortograficzny

Już dziesiąty raz z rzędu w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej odbył się finał Gminnego Konkursu Ortograficznego o tytuł „Małego Mistrza Ortografii”. Przeznaczony on jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Konkursowi patronują Burmistrz Miasta i Gminy w Zagórzu i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej. Uczestnikami ortograficznych zmagań byli dwaj zwycięzcy etapu szkolnego. Każdy finalista pisząc dyktando starał się o uzyskanie honorowego tytułu „Mistrza Ortografii”.
31 maja 2012 r w konkursie finałowym wzięło udział 18 uczniów klas trzecich wszystkich szkół podstawowych Gminy Zagórz. Na podstawie pisanego dyktanda pt. „Euro 2012”, komisja wyłoniła Mistrza i dwóch Wicemistrzów.                                                                                                           
W roku 2012 Mistrzem Ortografii Gminy Zagórz został uczeń SP w Zahutyniu - Jakub Gurgacz. Tytuły wicemistrzów zdobyli Szymon Marszałek z SP w Zagórzu i Judyta Pietrzak ze SP w Zahutyniu. Podczas konkursu jubileuszowego wyłoniono również szkołę, która w ciągu minionych dziesięciu lat miała najwięcej laureatów i finalistów. Puchar „Mistrza 2003-2012” otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu.
Nagrody dla zwycięzców i uczestników ufundował i osobiście wręczył Pan Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy. Prócz dyplomów i nagród rzeczowych, wyróżnieniem dla Mistrza był puchar i wieczne pióro. Każdy uczestnik konkursu za swój wysiłek otrzymał dyplom za udział i drobny upominek.
Podczas ortograficznych zmagań dzieciom zawsze towarzyszą emocje ale dzielnie i spokojnie walczą o jak najlepsze  miejsce. Aby zapobiec stresom w oczekiwaniu na wyniki opiekunowie i uczestnicy mieli okazję obejrzeć przedstawioną w wersji anglojęzycznej inscenizację „Czerwony Kapturek”, którą zaprezentowali uczniowie klasy IV pod kierunkiem P. Marii Adamkiewicz – nauczyciela j.angielskiego.                                                                                     
Podsumowując kolejną edycję konkursu należy stwierdzić, że taka forma sprawdzania umiejętności zastosowania wiedzy ortograficznej w praktyce wpływa pozytywnie na dzieci, mobilizuje je do pracy nad ortografią i daje szansę sprawdzenia się na poziomie Gminy, co zgodnie podkreślają opiekunowie uczestników  - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.                                          
Organizatorzy, a zarazem pomysłodawcy konkursu zachęceni przez Pana Burmistrza, planują w kolejnych latach do ortograficznych zmagań zaprosić uczniów klas starszych, życząc już dziś każdemu uczestnikowi powodzenia.                                                              

H. Krajnik