Dozynki Archidiecezjalne w Lesku

19 sierpnia w Lesku odbyły się Dożynki Archidiecezjalne. Główne uroczystości miały miejsce na stadionie sportowym. Tam też sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Adama Szala. Nasza parafia reprezentowana była przez przedstawicielki Koła Gospodyń, Sołtysa wsi P. Marka Marcinika i P. Józefa Malca. Podczas prezentacji można było podziwiać piękne wytwory pracy rąk ludzkich w postaci wieńców dożynkowych i zbiory różnorakich plonów.

HK