Dozynki Gminne

Dnia 2 września na terenie naszej Parafii odbyły się Gminne Dożynki, których gospodarzami byli mieszkańcy Tarnawy Dolnej. Całość oficjalnych  wydarzeń poprzedziła uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w Tarnawie Górnej, gdzie wniesiono wieńce dożynkowe oraz bochenki chleba upieczonego     z tegorocznych zbiorów. Eucharystię odprawił i Słowo Boże wygłosił pochodzący z sołectwa Tarnawa Dolna ks. Łukasz Pałacki. Po uroczystościach kościelnych uczestnicy przy rytmach orkiestry udali się na boisko szkolne do Tarnawy Dolnej, gdzie odbyło się dalsze świętowanie. Po powitaniach i oficjalnych przemówieniach,  nastąpiła prezentacja poszczególnych wieńców dożynkowych. W części artystycznej wystąpiły kolejno: orkiestra dęta z Jaćmierza, Kapela „Zagórzanie” oraz młodzieżowe zespoły działające na terenie naszej Parafii „Portal” oraz  „ARABESKA”, których występy oklaskiwała zgromadzona widownia. Po zakończeniu uroczystości przy szkole chętni mogli zabawić się przy dźwiękach muzyki w sali Domu Ludowego w Tarnawie Dolnej.

Za trud wielu ludzi włożony w przygotowanie tej uroczystości składamy serdeczne podziękowania.

Opr. JK