Wigilijny czas

W ostatnich dniach nauki w placówkach szkolnych odbywały się tradycyjne wigilie klasowe. Dzieci i młodzież wraz ze swoimi wychowawcami składali sobie wzajemnie życzenia,  dzieli się opłatkiem spożywali potrawy wigilijne przygotowane przez rodziców. Wystrój sali, śpiew kolęd, występy solistów i wiersze kolędników wprawiały w świąteczny nastrój.  Uwieńczeniem klasowych uroczystości były okolicznościowe apele.

HK.