Rekolekcje Prezesów POAK

11 lutego w Święto MB z Lourdes to Dzień Chorego. W takim dniu Prezesi Akcji Katolickiej z niektórych Oddziałów Diecezji Przemyskiej rozpoczęli Rekolekcje w Domu Pielgrzyma w Strachocinie. Rekolekcje prowadził Asystent Diecezjalny ks. Prałat Józef Niżnik. W tym roku tematem rekolekcji było: ,, Kościół jest naszym domem''. Po wysłuchaniu konferencji udaliśmy się do Kościoła na uroczystą mszę św. dla chorych, którą celebrował i Słowo Boże do chorych wygłosił ks. Józef Niżnik. Namaszczeni Olejami św. wróciliśmy do Domu Pielgrzyma, gdzie odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, każdy podchodził do Chrzcielnicy, pobożnie czynił znak Krzyża św. i oburącz trzymał Paschał gorąco się modląc. Po kolejnej konferencji bardzo przeżyliśmy Adorację Krzyża św. Każdy z 80 obecnych Prezesów szedł na kolanach, przepraszając Jezusa za popełnione grzechy przez nas i nasze rodziny. Po kolacji oglądaliśmy film cieszący się dużą oglądalnością pt. ,, Kolumbia'' . Widzieliśmy duże zaangażowanie ludzi świeckich w pracę Kościoła. Ludzie na wysokich stanowiskach, politycy, ministrowie opowiadali że u nich sprawy Kościoła są na pierwszym miejscu. Szkoda że nasze władze nie biorą przykładu z Kolumbii. > 12 luty to niedziela. Odśpiewaliśmy Godzinki do Najświętszej Marii Panny , poranne modlitwy, kolejna Konferencja i uroczysta Suma w kościele. Mszę św. celebrował ks. Józef Niżnik, a Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław . Po mszy św. wzięliśmy udział w Nabożeństwie ku czci św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski i Akcji Katolickiej. Z wielką czcią ucałowaliśmy Relikwie św. Andrzeja i po posiłku , uduchowieni udaliśmy się do naszych domów.
                                                                                                                                                                  K. Zajdel

Zapraszamy do galerii