V Parafiada

W ostatnią niedzielę 17 czerwca odbyła się już po raz 5-ty w naszej Parafii wydarzenie pod nazwą Parafiada. Tym razem jednak miejscem imprezy był placu obok Domu Ludowego na terenie Tarnawy Górnej. Zmieniła się także w porównaniu z poprzednimi edycjami formuła przybierając głównie kształt wydarzenia artystycznego z elementami zabawy i gier sportowych. Na początku imprezy nastąpiło uroczyste otwarcie Placu Zabaw w formie przekazanie przez Burmistrza MiG Zagórza P. Ernesta Nowaka symbolicznego klucza do Placu sołtysowi P. Markowi Marcinikowi, który z kolei przekazał klucz przedstawicielce najmłodszego pokolenia naszej Parafii Emilce Stach. Ks. Prałat Jan Krupiński dopełnił dzieła błogosławiąc i poświęcając to miejsce zabaw dla dzieci. Przypominamy tylko, że Plac zabaw jest efektem wspólnych starań i zabiegów STOWARZYSZENIA Nasza Przyszłość – Tarnawa, Rady Sołeckiej Tarnawy Górnej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz.

Głównym wydarzeniem tego dnia był występ znanego z występów w kraju i za granicą zespołu „Siewcy Lednicy”, który przez 1,5 godz. raczył uczestników swoimi piosenkami znanymi z ogólnopolskich spotkań młodzieży na Polach Lednickich koło Gniezna. Zespół wielokrotnie koncertował na audiencjach Janowi Pawłowi II oraz skomponował specjalną pieśń „Nie lękajcie się” na przywitanie Papieża Benedykta XVI podczas wizyty w Polsce. Podczas koncertu młodzież oazowa naszej Parafii rozdała ponad 100 egzemplarzy książek „Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie”, które trafiły do naszej Parafii za pośrednictwem ks. Łukasza Pałackiego.

W dalszej części nastąpiła prawdziwa „eksplozja” talentów śpiewaczych i muzycznych główniez terenu naszej Parafii. Występy trwały do godzin wieczornych, tak że występ Kapeli Łemkowyna opóźnił się o 1,5 godz. za co organizatorzy gorąco w tym miejscu przepraszają. Ale pomimo późnej godziny Kapela miała bardzo dobry odbiór i zyskała sobie aplauz publiczności. Organizatorzy zaprosili Kapele na przyszłoroczne spotkanie gwarantując wcześniejsza godzinę występu.

 Bardzo dobrze zaprezentowały się nasze Zespoły rodzime: PORTAL oraz ARABESKA – ten drugi jednak nie mógł ze względu na późna porę zaprezentować wszystkich swoich utworów i życzliwie ustąpił scenę kapeli Łemkowyna za co organizatorzy serdecznie dziękują i jednocześnie przepraszają opiekunów artystycznych Zespołu małżeństwo Malwinę i Konrada Oklejewicz.

 Ze względu na zapadające ciemności nie rozegrano także Meczu siatkarskiego pomiędzy Tarnawą Dolną i Tarnawą Górną o Puchar Ks. Proboszcza. Mecz odbędzie się winnym terminie o czym poinformujemy zainteresowanych. Pozostały konkurencje sportowe zostały rozegrane a zwycięzcom wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez sponsorów imprezy.

Organizatorzy dziękują wszystkim ludziom dobrej woli którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji imprezy, a wcześniej przy przygotowaniu terenu oraz sceny plenerowej. Pełna listę sponsorów oraz pomagających zamieszczamy poniżej.

Opr. JK